1

Αριθμός προσκλήσεως 05/13 (20.02.13)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 05/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 13η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
 1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Λέσβου, για το έτος 2013  κ.κ. Τσακίρης και Φραγκόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ