1

Επαναδημοπράτηση έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΞΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ" (13.02.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Επαναδημοπράτηση έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΞΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία: 13.02.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Επαναδημοπράτηση έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΞΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 180/2013 Απόφασης Δημάρχου Λέσβου, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος, την 13 – 02 – 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 (2ος όροφος).
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υποβολής της.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κρήτη & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με κωδ. ΠΔΕ 2011 ΕΠ08880002».