1

Δημοπράτηση Έργου: «Aποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Ερεσού – Αντίσσης (Τ.Δ. Μεσοτόπου)» (18.12.2012)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση Έργου: «Aποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Ερεσού – Αντίσσης (Τ.Δ. Μεσοτόπου)»
Ημερομηνία: 18.12.2012 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Aποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Ερεσού – Αντίσσης (Τ.Δ. Μεσοτόπου)»
Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ