1

Δημοπράτηση Έργου: "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Σκαμνιούδα του Δήμου Ερεσού – Αντίσσης, Λέσβου" (04.12.2012)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση Έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Σκαμνιούδα του Δήμου Ερεσού – Αντίσσης, Λέσβου”
Ημερομηνία: 04.12.2012 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης:
«Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Σκαμνιούδα του Δήμου Ερεσού – Αντίσσης, Λέσβου»
Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ