1

Δημοπράτηση έργου: "Δημοτική οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση άνθη έως φράγμα Σεδούντα)" (09.10.2012)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Δημοτική οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση άνθη έως φράγμα Σεδούντα)”
Ημερομηνία: 09.10.2012 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Δημοτική οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση άνθη έως φράγμα Σεδούντα)»
Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.