1

Αριθμός προσκλήσεως 30/11 (23.12.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 30/11

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι την 23η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ