1

Δημοπράτηση έργου: "Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου" (20.12.2011)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου”
Ημερομηνία: 20.12.2011 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου»
Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.