1

Αριθμός Προσκλήσεως 21/11 (15.09.11)

Αριθμός Προσκλήσεως 21/11

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Πέμπτη 15η Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου[αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου], με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση πρ/σμού, για την ενίσχυση κωδικού εξόδων με σκοπό την πληρωμή προστίμων-προσαυξήσεων στο ΙΚΑ.
Εισηγητής: κ. Αληγιάννης/Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών Δήμου

2. Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011.
Εισηγητής: κ. Αληγιάννης/Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών Δήμου

3. Παραχώρηση λεωφορείου του Δήμου στην 98 ΑΔΤΕ, για την μεταφορά των μαθητών του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κουνιαρέλλης

4. Έγκριση δαπάνης ποσού μέχρι 1.500,00 ευρώ, για προσφορά αναμνηστικών δώρων στους 85 συνέδρους του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου[καθηγητές Οδοντιατρικών Σχολών], που θα γίνει στη Μήθυμνα στις 22,23 και 24/9/2011
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

5. Ορισμός δημ. συμβούλου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου << Βελτίωση οδικού τμήματος 2ης επαρχ. Οδού και κατασκευή 2 ανισόπεδων κόμβων σύνδεσης της με τις δημοτικές οδούς Κ. τρίτους-Πηγαδακίων και περάματος-Πηγαδακίων>>
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

1. Απαιτείται οπωσδήποτε αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου, για την εγγραφή ποσού , ώστε έγκαιρα να γίνει η πληρωμή στο ΙΚΑ του οφειλόμενου ποσού από πρόστιμα-προσαυξήσεις κ.λ.π, ώστε στη συνέχεια να πάρουμε την ασφαλιστική ενημερότητα . Σε αντίθετη περίπτωση τα χρήματα του Δήμου από διάφορες επιχορηγήσεις θα παραμένουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με συνέπεια ο Δήμος μας να μην μπορεί να πληρώσει ακόμη και μισθούς εργαζομένων του, προμηθευτές κ.λ.π, με ότι συνεπάγεται αυτό για την ομαλή λειτουργία του.

2. Στο ΦΕΚ 138/16-6-2011 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 3979/2011, στο άρθρο 54 του οποίου προβλέπεται ότι με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που πρέπει να ληφθεί σε αποκλειστική προθεσμία τριών[3] μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, είναι δυνατόν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ,οφειλετών, με διάφορα ευεργετήματα[εφάπαξ ή με δόσεις]. Πρέπει όμως το Δημ. Συμβούλιο να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων και το ανώτερο ποσό οφειλής, για το οποίο θα ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή, οπότε οι λόγοι του κατεπείγοντος είναι αυταπόδεικτοι.

3. Ο Δήμος Λέσβου πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την μεταφορά των μαθητών του ειδικού σχολείου Μυτιλήνης, αφού ήδη έχει αρχίσει η νέα σχολική χρονιά. Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει οδηγό με τα ανάλογα προσόντα, σε συνεννόηση με την 98 ΑΔΤΕ, παραχωρούμε σε αυτή το λεωφορείο του Δήμου και ο στρατός μας διαθέτει οδηγό κεκτημένο τα κατά νόμο προσόντα, για την άμεση και ασφαλή μεταφορά των μαθητών

4. Το συνέδριο που θα γίνει στη Μήθυμνα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αφού σε αυτό θα συμμετέχουν καθηγητές οδοντιατρικών σχολών από όλη την Ευρώπη και θα προβάλλει το Νησί μας σε όλο τον κόσμο, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, οπότε επιτακτική ανάγκη είναι να προσφερθούν στους συνέδρους, αναμνηστικά δώρα.

5. Ο ορισμός δημ. συμβούλου επείγει, αφού ο σχετικός διαγωνισμός του έργου θα διεξαχθεί την 4η Οκτωβρίου 2011 και σε περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπου μας, θα ακυρωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ