1

Αριθμός Προσκλήσεως 17/11 (27.07.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 17/11

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι την 27η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ