1

Αριθμός Προσκλήσεως 02/11 (21.01.11)

Αριθμός προσκλήσεως 02/10

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου [Προκυμαία] στις 21 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός της ισόγειας αίθουσας του Νομαρχιακού κτιρίου ως χώρου συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου- Λήψη απόφασης – εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Χ.Κορδώνης.

2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Χρήστος Κορδώνης.

3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου – Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη – Τεριάντ – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

4. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

5. Έγκριση δαπάνης για συνδρομή μέλους του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», έκδοση εντάλματος προπληρωμής – εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Α.Πατέστος .

6. Αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Πάλλη σχετικά με τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμώ.

7. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στην Περιοχή Απδούλια» – εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Κυριαζής.

8. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία τσιμεντόστρωση δρόμου Τσαμάκια – Γηροκομείου» – εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Κυριαζής.

9. Ένταξη της Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ζ.Π.Μ.Φ.Η.) «Η Αγία Παρασκευή» στο κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης – εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Κυριαζής.

10. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως «Υπεύθυνου παραλαβής έργων» – εισηγητής κ. Γ. Βατός.

11. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως «Υπεύθυνου προμηθειών έργων» – εισηγητής κ. Γ. Βατός.

12. Εξέταση αίτησης του κ. Χ.Παπαδόπουλου για παράταση συνεργασίας – εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Πατέστος.

13. Σύναψη συμβάσεων αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση – εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Πατέστος.

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται το Τοπικό Συμβούλιο και το εκλογικό κέντρο του Δ. Δ. Αλυφαντών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ