1

Δημοπράτηση προμήθειας: «Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης» (14.10.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση προμήθειας: «Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»
Ημερομηνία: 14.10.2010 10.30 – 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης Νομού Λέσβου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με την μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς και με συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια: «Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης».