1

Δημοπράτηση προμήθειας: «Λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, … δικτύου δημοτικού φωτισμού» (12.10.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση προμήθειας: «Λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, … δικτύου δημοτικού φωτισμού»
Ημερομηνία: 12.10.2010 10.30 – 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Διακήρυξης 12479
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία η προμήθεια:
«Λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού»
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 12.10.2010 και ώρα από 10.30 έως 11.00, στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος).
Η αναλυτική διακήρυξη