1

Αριθμός Προσκλήσεως 12/10 (11.10.10)

Αριθμός προσκλήσεως 12/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Οκτωβρίου 2010 στις 18:00 για ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση με μοναδικό θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καθορισμός χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο.

Επικύρωση του από 17.9.2010 Πρακτικού της σύσκεψης των εκπροσώπων των συνδυασμών.

Μυτιλήνη, 8 Οκτωβρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ