1

Δημοπράτηση προμήθειας: «Σάκων απορριμμάτων» (28.09.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση προμήθειας: «Σάκων απορριμμάτων»
Ημερομηνία: 28.09.2010 10.30 – 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης Νομού Λέσβου διενεργεί πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με την μέθοδο της χαμηλότερης τιμής και με συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια: «Σάκων απορριμμάτων».
Η αναλυτική διακήρυξη