1

Αριθμός Προσκλήσεως 11/10 (22.09.10)

Αριθμός προσκλήσεως 11/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Σεπτεμβρίου 2010 στις 19:00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Π.Μανιάτη και Α.Μπίνου, Φωτεινής Μούχου.

2. Έγκριση υφιστάμενων κατασκευών πέργκολας και στεγάστρου στο Δημ. κήπο Μυτιλήνης (από αναβολή).

3. Εξέταση αίτησης των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης.

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Άξονα 4:»Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

5. Οριστική παραλαβή μελετών:
α). «Σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Εκατονήσων . Μητρ. Αμβροσίου, Μοσχονησίων και Μητρ. Ιακώβου»
β). «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων στα θέρμα Κόλπου Γέρας και στην Ουτζά (περιοχή Κτηνιατρείου) σε σύστημα ΕΓΣΑ ‘87»
γ). «Επανασχεδιασμός τμήματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης»

6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών :
α). «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ σε οικόπεδο του Δήμου Μυτιλήνης περιοχή Ακρωτηρίου»
β). «Τοιχίο αντιστήριξης και διαμόρφωση βρύσης με παγκάκια περιοχή Καμάρες του Δ.Δ. Ταξιαρχών »
γ). «Τσιμεντοστρώσεις Αγίου Αντωνίου»
δ). «Συντήρηση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης»
ε). «Διαμόρφωση τμ.δρόμου περιοχών (Καλόγηρος –Αγ.Ιωάννη) Δ.Δ. Μόριας»
στ). «Άρση καταπτώσεων περιοχής προφήτη Ηλία Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ζ). «Συμπληρωματικές εργασίες γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 περιοχής Καλαμάρι»
η). «Προστασία πρανών επί της οδού Εκατονήσων»
θ). «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης (2011)»
ι). «Συντήρηση περιπατητικής διαδρομής Αγία Μαρίνα Αμαλή»
ια). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τμ.δρόμου 1ης παρόδου Γεωργ.Παπανδρέου»
ιβ). «Τσιμεντοστρώσεις περιοχής Αγίου Αντωνίου»
ιγ). «Αποκατάσταση οδοστρώματος δρόμου έναντι εκκλησίας Ταξιαρχών»
ιδ). «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Πληγωνίου -Δεξαμενής»
ιε). «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Εκκλησίας Παναγιούδας στο Πληγώνι»

7. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργω μελετών:
α). «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στο Δ.Δ. Μόριας Δήμου Μυτιλήνης»
β). «Επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Αγ. Μαρίνας»
γ). «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Καλαμάρι του Δήμου Μυτιλήνης»
δ). «Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στη θέση «Θέρμα» του Κόλπου Γέρας»
ε). «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων περιοχής Ακρωτηρίου»
στ). «Αποκατάσταση δρόμων περιοχής Παναγιούδας Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ζ). «Διαμόρφωση χώρου περιοχής ΚΕΝΤΡΟ Δ.Δ. Ταξιαρχών»
η). «Κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϋ Λυκείου Παμφίλων»
θ). «Ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϋ Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Μόριας»
ι). «Ασφαλτόστρωση γηπέδου 6ου – 14ου Δημοτικού Σχολείου – Γ΄Γυμνασίου – Α΄Γυμνασίου»

8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων :
α). «Επισκευές στο Γυμνάσιο Δ.Δ. Παμφίλων»
β). «Εργασίες επισκευής για τις ανάγκες δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Ταξιαρχών»
γ). «Οργάνωση Χώρου Δασικής Αναψυχής Δημοτικού Δάσους Τσαμάκια Δ. Μυτιλήνης»
δ). «Κοπή θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης (χρήση 2010)»

9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου οδού Αναπαύσεως»

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου:
α). «Επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»
β). «Κατασκευή υποστέγων και αντικατάσταση πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»
γ). «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγ.Μαρίνας, Αλυφαντών, Ταξιαρχών, Ταξιαρχών και αργιών πόλης Μυτιλήνης»

11. Εξέταση αίτησης του κ. Μιχαήλ Φωτιάδη.

12. Εξέταση αιτήσεων του κ. Παπαδόπουλου Χαράλαμπου.

13. Εξέταση αίτησης του Εξωραϊστικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μυτιλήνης «Η ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ»

14. Έναρξη διαδικασιών εκποίησης αεροσυμπιεστή RADAELLI MCVHH 28000

15. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών- επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων-λοιπά οικονομικά θέματα.

16. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου Μυτιλήνης.

17. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 21,22/2010 Κ.Α.Π.Η.

18. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 17/2010 Ταξιαρχών, 11/2010 Αγ.Μαρίνας, 4/2010 Λουτρών, 28/2010 Παμφίλων.

19. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ