1

Δημοπράτηση Προμήθειας: «Ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γερανό και αρπάγη» (19.08.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση Προμήθειας: «Ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γερανό και αρπάγη»
Ημερομηνία:19.08.2010 10.30 – 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Διακήρυξης 11408
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία η προμήθεια :«Ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γερανό και αρπάγη»Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 19.08.2010 και ώρα από 10.30 έως 11.00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος).
Μυτιλήνη 12.07.2010
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΥΣΗΣ
Η αναλυτική διακήρυξη