1

Δημοπράτηση Προμήθειας: «Ηλεκτρολογικών υλικών» (18.08.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση Προμήθειας: «Ηλεκτρολογικών υλικών»
Ημερομηνία: 18.08.2010 10.30 – 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Διακήρυξης 11235
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία η προμήθεια:
«Ηλεκτρολογικών υλικών»
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 18.08.2010 και ώρα από 10.30 έως 11.00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου
Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος) .
Μυτιλήνη 07.07.2010
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΕΣΤΟΣΗ αναλυτική διακήρυξη