1

Δημοπράτηση έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο επαγγελματικής εκπαίδευσης Μυτιλήνης» (06.07.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο επαγγελματικής εκπαίδευσης Μυτιλήνης»
Ημερομηνία: 06.07.2010 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες
Περιγραφή
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Διακήρυξης 9703
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο επαγγελματικής εκπαίδευσης Μυτιλήνης»
δημοπρασία θα διενεργηθεί την 06.07.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών
την 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος γραφείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.).
Μυτιλήνη, 14.06.2010
Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Πατερέλλης Παντελής
Η αναλυτική διακήρυξη