1

Δημοπράτηση έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (β’ φάση)» (18.05.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (β’ φάση)»
Ημερομηνία: 18.05.2010 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες
Περιγραφή
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (β’ φάση)».
Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.