1

Δημοπράτηση έργου: «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5χ5 στον Αγ. Παντελεήμονα (Βουναράκι)» (20.04.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5χ5 στον Αγ. Παντελεήμονα (Βουναράκι)»
Ημερομηνία: 20.04.2010 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες
Περιγραφή
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5χ5 στον Αγ. Παντελεήμονα (Βουναράκι)»
Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ.