1

Δημοπράτηση έργου: «Επισκευή του κτιρίου οπού στεγάζεται το τοπ. συμβ. & το εκλ. κεν. δ.δ. Αλυφαντών» (13.04.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Επισκευή του κτιρίου οπού στεγάζεται το τοπ. συμβ. & το εκλ. κεν. δ.δ. Αλυφαντών»
Ημερομηνία: 13.04.2010 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες
Περιγραφή
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Διακήρυξης 4470
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Επισκευή του κτιρίου οπού στεγάζεται το τοπ. συμβ. & το εκλ. κεν. δ.δ. Αλυφαντών»
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 13.04.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος γραφείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) .
Μυτιλήνη, 15.03.2010
Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Πατερέλλης Παντελής