1

Αριθμός Προσκλήσεως 04/10 (29.03.10)

Αριθμός προσκλήσεως 04/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Προκυμαία] τη ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Μαρτίου 2010 στις 19:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.α). Έγκριση θέσης Κουτσουκίδη ΙΙ για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. των Νότιων περιοχών του Δήμου Μυτιλήνης.
β). Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. των Νότιων περιοχών, στην Αγριλιά Κρατήγου.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα Γεωργίου Σίμου

3. Έγκριση διαδικασιών σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μυτιλήνης».

4. Έγκριση έκτακτης αποκατάστασης αγροτικών δρόμων του Δήμου Μυτιλήνης λόγω των θεομηνιών της χειμερινής περιόδου.

5. Έγκριση σύναψης σύμβασης με Αστικό ΚΤΕΛ για παροχή συγκοινωνιακού έργου.

6. Έγκριση χορήγησης άδειας κατά παρέκκλιση στο αναψυκτήριο Επάνω Σκάλας.

7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Προστασία και ανάδειξη μνημείου εκτελεσθέντων απ΄τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής στη Λέσβο» στα Τσαμάκια.
β). Τροποποίηση της με αριθμ, 900/2009 Α.Δ.Σ. σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικά έργα υποδομής δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης»
γ). «Συντήρηση και επισκευή τμημάτων δρόμου στην οδό Σαμοθράκης»
δ). «Προμήθεια χειροκίνητου σαρώθρου»
ε). «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων περιοχής Ακρωτηρίου»
στ). «Αποκατάσταση δρόμων περιοχής Παναγιούδας Δημοτικού Διαμερίσματος Ταξιαρχών»
ζ). «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης»
η). «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (2010-2011)»
θ). «Αποκατάσταση οδοστρώματος από “ΛΑΚΕΡΔΑ” προς “ΑΚΟΘ” Δ.Δ. Λουτρών»
ι). «Προμήθεια υλικών συντήρησης ειδικού εξοπλισμού και μηχανημάτων κλιματισμού του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης 2010»
ια). «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»
ιβ). «Κατασκευή τμήματος περίφραξης για την φύλαξη του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Αγ.Κυριακής»
ιγ). «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ περιοχής ΚΕΝΤΡΟ Δ.Δ. Ταξιαρχών».

8. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών :
α). «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Δ. Λουτρών»
β). «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων των Δημοτικών Διαμερισμάτων»
γ). Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμων Λ.Θερμής και Μυτιλήνης- ορισμό οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου – μελέτης :
α). «Εσωτερικοί χρωματισμοί 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
β). «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων Κληρ.Βότση (Αγριλιά Κρατήγου-Νεάπολη) και στον Άγιο Παντελεήμονα σε σύστημα ΕΓΣΑ΄87»
γ). «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων στα Θέρμα του Κόλπου Γέρας και στην Ουτζά (περιοχή Κτηνιατρείου) σε σύστημα ΕΓΣΑ΄87»
δ). «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης. Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής»
ε). «Κατασκευή δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης στο Δ. Δ. Μόριας Δήμου Μυτιλήνης».

10. Αποδοχή παραχώρησης από το Σύλλογο Εργοληπτών πλαστικών κολωνακίων.

11. Έγκριση ΑΠΕ του έργου:
α). «Κατασκευή κλιμάκων στον αρχαιολογικό χώρο επί της οδού Κορνάρου στην Επάνω Σκάλα»
β). «Πλακόστρωση οδού Σύρου»
γ). «Επισκευές στο παιδικό σταθμό του Δημοτικού Διαμερίσματος Παμφίλων»
δ). «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Δ. Δ. Ταξιαρχών»
ε). «Κατασκευή υπολειπομένων δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης στην Παναγιούδα»

12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων :
α). «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιοχών Χαλάσματα, Ασπρόνι Δ. Δ. Αφάλωνα»
β). «Κατασκευή υποστέγων και ανακατασκευή πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων :
α). «Διερεύνηση τεχνητής ανάπλασης αμμωδών παραλιών σε υφιστάμενες ακτές του Δήμου Μυτιλήνης-Διερεύνηση διαβρωτικών φαινομένων λόγω υλοποίησης παράκτιων έργων»
β). «Βαφή κιγκλιδωμάτων στο γήπεδο του Δ.Δ. Μόριας»
γ). «Συντήρηση κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του Δήμου Μυτιλήνης»
δ). «Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Μυτιλήνης (χρήση 2009-2010)»
ε). «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Μυτιλήνης»

14. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου.

15. α). Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ
β). Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΟΑΕΔ

16. Έγκριση της με αριθμ. 6/2010 απόφασης του Δ.Δ. Ταξιαρχών

17. Εξέταση αίτησης των ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

18. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων – λοιπά οικονομικά θέματα – Ασφάλιση νέων οχημάτων

19. Τροποποίηση πιστώσεων υποέργων του έργου «Πρόγραμμα ελέγχου πόσιμων νερών Ν. Λέσβου» ενταγμένου στο πρόγραμμα της Τ. Α. ΘΗΣΕΑΣ

20. Εξέταση αίτησης της κ. Μυρσίνης Ουζουνέλλη

21. Ορισμός μέλους στη Νομαρχιακή Επιτροπή για θέματα Ε.Δ.Χ.

22. Αποδοχή παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μυρσίνης Κανλή-Καραμανώλη από τη Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου-Αθλητικού Γυμνασίου Μυτιλήνης.

23. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Μαρίκας Λούλη».

24. Εξέταση αιτήσεων
α). των κ. κ. Νιαούνη, Αθανασίου Γεωργίου, Μιχαήλ Ευστρατίου.
β). Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
γ). Αναστασίου Κουκάρα
δ). Ιδιοκτητών κατοικιών στο Δ.Δ. Παναγιούδας.

25. Έναρξη διαδικασιών για την εκμίσθωση κατασκευών – εγκαταστάσεων σε δημοτικά πάρκα της πόλης.

26. Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης καντίνας στη θέση «ΝΗΣΕΛΙΑ» Δ.Δ. Παμφίλων.

27. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται υπηρεσία του Δήμου.

28. Παραχώρηση θέσης για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

29. Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Νησέλια» Δ. Δ. Παμφίλων Μυτιλήνης.

30. Εκποίηση άχρηστων υλικών.

31. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 12/2010 ΚΑΠΗ, 1,2,3,4,5/2010 Δ.Φ.Μ., 17,18/2010 .Δ.Ο.Κ.Π., 6,7/2010 Λ.Μ.& Π.Κ.Λουτρών

32. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 1/2010 Μόριας, 2/2010 Ταξιαρχών, 3,4/2010 Παμφίλων, 3,4,5,7,8/2010 Ταξιαρχών.

33. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 24 Μαρτίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ