1

Δημοπράτηση έργου: «Kατασκευή υπόστεγων και ανακατασκευή πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημ.» (18.02.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Κατασκευή υπόστεγων και ανακατασκευή πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημ.»
Ημερομηνία: 18.02.2010 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες
Περιγραφή
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι με την 40/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου με τίτλο:
«Kατασκευή υπόστεγων και ανακατασκευή πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημ.»
η 18η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ.
Επίσης, ορίζεται ως ημερομηνία παραλαβής των τευχών του διαγωνισμού για ενδιαφερόμενους που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά , η 12η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή , με ώρα λήξης παραλαβής τευχών την 13.30
Μυτιλήνη, 11.02.2010
Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Πατερέλλης Παντελής