1

Δημοπράτηση έργου: «Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη» (12.02.2010)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: «Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη»
Ημερομηνία: 12.02.2010 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες
Περιγραφή
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι με την 39/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,
ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου με τίτλο:
«Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη»
η 12η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ.
Επίσης, ορίζεται ως ημερομηνία παραλαβής των τευχών του διαγωνισμού για ενδιαφερόμενους που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, η 9η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής τευχών την 13.30
Μυτιλήνη, 04.02.2010
Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Πατερέλλης Παντελής