1

Αριθμός Προσκλήσεως 18/08 (24.11.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 18/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24 Νοεμβρίου 2008 στις 18:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Παρουσίαση από τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Βλαστό του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Στρατηγικό Σχέδιο δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση το ποδήλατο στην πόλη της Μυτιλήνης».

2. Το από 12/11/2008 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ευστρατίου Δαγκλή (Λήψη απόφασης)

3. α) Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Νέος σταθμός βάσης της VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» στη θέση «Κουτσουκίδη Στροβίλη» Δ. Δ. Αγίας Μαρίνας.
β) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης υφισταμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε. στην Κράτηγο, Δ.Δ.Αγίας Μαρίνας.
γ) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του υφιστάμενου Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ στη θέση επί της οδού Μπαϊρι ή Πλατύ Χωράφι στον Προφήτη Ηλία στον Ανω Χάλικα.

4. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
α) Δημητρίου Αδαλή για κατά παρέκκλιση άδεια λειτουργίας κυλικείου των 15ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων
β) Αραμπατζή-Λενέτη –για τροποποίηση σχεδίου πόλης
γ) Αθανασίου & Ευστρατίας Εγγλέζου, Ιωάννας Δαγιούκλα – για προσκύρωση εδαφικών τμημάτων

5. Αποδοχή μοτοποδηλάτων για τη χρήση τους από τη Δημοτική Αστυνομία.

6. Οριστική παραλαβή της μελέτης:
α) «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού Ακρωτηρίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης»
β) «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού Βαρειάς του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης»

7. Έγκριση προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εγκατάσταση Συστήματος GIS (Συλλογή Δεδομένων ,Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Περιβάλλον GIS)

8. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
α) «Αντικατάσταση (δύο τμήματα) λιθοδομής με τοίχο εκ σκυροδέματος στο Δ. Δ. Αγ. Μαρίνας»
β) «Επισκευή-συντήρηση ακινήτου Δημοτικού Διαμερίσματος Παμφίλων»
γ) «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»
δ) «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών»
ε) «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Κάστρου Μυτιλήνης»
στ) «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε κεντρικό δρόμο στο Δ.Δ. Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης»
ζ) «Αποκατάσταση πλακοστρώτου της οδού Αλεξάνδρου Πάλλη»
η) «Αποκατάσταση πλακοστρώτου των οδών πάροδος Μικράς Ασίας & Περγάμου»
θ) «Κατασκευή τοιχείου στη περιοχή Βουνάρι του Δ.Δ. Αφάλωνα»
ι) «Τοποθέτηση πολυκαρβονικού φύλου στα στέγαστρα των Μικροπωλητών»

9. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες στο έργο «Διπλή σφραγιστική χωματοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης»

10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων:
α) «Συνέχιση τσιμεντόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού τμήματος δρόμου περιοχής Αγ. Νικολάου Δ.Δ. Παμφίλων»
β) «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού»

11. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου:
α) «Έργα αντιπυρικής προστασίας Δάσους Βότση Δήμου Μυτιλήνης»
β) «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αγίας Κυριακής στο Δήμο Μυτιλήνης Λέσβου»
γ) «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
δ) «Οδοί προσπέλασης προς Πυργί τμήμα οδού προς Πυργί»
ε) «Αναστήλωση ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Λέσβου Β΄Φάση ολοκλήρωση αναστηλωτικών εργασιών και Η/Μ εγκαταστάσεων»
στ) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου Άνω Χάλικα προς Ράχη»
ζ) «Σκάλες οδών Μυρσίλου Χατζημιχαήλ»

12. Έγκριση οριστικής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
α) «Ανακατασκευή γριπίδας στο δημοτικό σχολείο Λουτρών »
β) «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης (Γ΄Φάση) επέκταση φυσικού αντικειμένου στις όψεις Ερμού και Προκυμαίας»

13. Αναπροσαρμογή συντελεστών Ανταποδοτικών Τελών έτους 2009 για καθαριότητα και δημοτικό φωτισμό.

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση μελετών:
«Γεωλογική μελέτη πρανών και Γεωτεχνική μελέτη πρανών και επιχώσεων του ανενεργού λατομείου της Παγανής»

15. Ανάθεση καθαρισμού κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης

16. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ενοικίαση του ελαιοκτήματος του κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη».

17. Έγκριση ανάθεσης ασφάλισης μηχανήματος έργου.

18. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – νομιμοποιήσεις δαπανών – έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – έγκριση φακέλων – τροποποίηση προϋπολογισμού – επιχορήγηση Νομικών Προσώπων επιστροφή αχρεωστήτως – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών – επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – Σωματείων.

19. Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικονομικού έτους 2007.

20. Καθορισμός τελών διαφημίσεων.

21. Λήψη απόφαση για παράταση μίσθωσης ακινήτου όπου στεγάζεται το ΚΕΠ Δήμου Μυτιλήνης.

22. Αποδοχή παραιτήσεων μελών από τα Ν.Π. του Δήμου ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ & Α.Ο.Δ.Μ..

23. Έναρξη διαδικασιών για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-οικοπέδου στο χώρο Ιχθυοπωλείων Δήμου Μυτιλήνης (Μπαλουχανάς) στην περιοχή Κουμιδιάς .

24. Διάλυση της ΔΕΠΤΑΜ και μεταφορά του προσωπικού και των τμημάτων της στο Δήμο – Ορισμός εκκαθαριστών (σχετική η 13/2008 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΜ)

25. Έγκριση χορήγησης αδειών στάσιμου εμπορίου.

26. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού.

27. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου : 9/08 Δ.Κ.Ν., 29/08 K.A.Π.H. 35,37/08 Δ.Ο.Κ.Π., 4/08 ΔΕΠΤΑΜ

28. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 27,28,29/08 Ταξιαρχών, 6,7,8,9,10,11,12/08 Αλυφαντών, 26,27,28,29/08 Παμφίλων, 24,26,27,28,29,30/08 Αγίας Μαρίνας.

29. Άνοιγμα λογαριασμού για το έργο «Δημιουργία ιστορικής διαδρομής Επάνω Σκάλας – Ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος – Σημάνσεις»

29. Έγκριση μετακινήσεων

Μυτιλήνη 20 Νοεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ