1

Αριθμός Προσκλήσεως 16/08 (08.11.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 16/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Νοεμβρίου 2008 στις 13.00 για συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναγόρευση του Εξοχώτατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Μυτιλήνης και επίδοση του χρυσού κλειδιού της πόλης.

Μυτιλήνη 4 Νοεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ