1

Αριθμός Προσκλήσεως 15/08 (24.10.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 15

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Οκτωβρίου 2008 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ίδρυση Εφετείου στη Μυτιλήνη – αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης.

2. Ενημέρωση για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 8 Νοεμβρίου στη Μυτιλήνη.

3. Παρουσίαση Α΄Φάσης του έργου «Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδίου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων».

4. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, σαν μέλος της επιτροπής επίλυσης διαφορών (σε εφαρμογή του άρθρου 13 της από 29.9.2008 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου και Αστικού ΚΤΕΛ).

5. Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου με βάσει το Ν.Δ. 3463/2006.

6. α)Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Παναγιούδας Δήμου Μυτιλήνης στη θέση «Βουνάρι».
β)Εξέταση αίτησης της κ. Αναστασίας Βαρτή.

7. Έγκριση νέας προτεινόμενης θέσης για τον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα στα Θέρμα σε οικόπεδο του Δήμου Μυτιλήνης.

8. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων – εργασιών – προμηθειών:
α) «Προμήθεια επιβατηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας».
β) «Καθαρισμός οδών κοινοχρήστων χώρων πλατειών κ.λ.π. της πόλης Μυτιλήνης (Χειμώνας 2008-2009)».
γ) «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην περιοχή Καλαμάρι του Δήμου Μυτιλήνης».
δ) «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του εορταστικού στολισμού Χριστουγέννων 2008».
ε) «Τσιμεντόστρωση τμήματος αύλειου χώρου κεντρικών Λυκείων».
στ) «Αγροτική οδοποιϊα 2008 Δήμου Μυτιλήνης».

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση οριστικών μελετών με τους παρακάτω τίτλους :
α) «Τεχνητή ανάπλαση αμμωδών παραλιών σε ακτές της Μυτιλήνης (Πανεπιστήμιο-Νεάπολη -Κράτηγος)».
β) «Τεχνητή ανάπλαση αμμωδών παραλιών σε ακτές των Λουτρών και της Παναγιούδας (Χαραμίδα – Καλαμιάρης – Λεμβουργείο)».

10. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε χώρο παλαιού λατομείου στον κόμβο της Παγανής»

11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων – προμηθειών:
α) «Κλάδεμα υψηλών δέντρων του Δήμου Μυτιλήνης (χρήσης 2008-2009)».
β) «Βελτίωση υφισταμένωνασφαλτικών επαλείψεων περιοχών Αεροδρομίου, Αγ.Μαρίνας, Ταξιαρχών, Βουναράκι».

12. Έγκριση Α.Π.Ε.του έργου:
α) «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στο Μεσαίο Χάλικα»
β) «Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μόριας»

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου:
α) «Διαμόρφωση αποθήκης 6ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης»
β) «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση ¨Αγίας Κυριακής¨ του Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου»
γ) «Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδίου για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων»
δ) «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης»
ε). «Διαμόρφωση αποθήκης 6ου Νηπιαγωγείου»

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
α) «Κατασκευή υπολειπομένων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Παναγιούδα»
β) «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης (χρήση 2008)
γ) «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την οριοθέτηση των διαβάσεων σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης»
δ) «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδού στην περιοχή Αγ.Ηλίας Δ. Δ. Αγίας Μαρίνας»
ε) «Κατασκευή υποδομών και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο του Δ. Δ. Αγίας Μαρίνας»
στ) «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην περιοχή ΚΟΥΜΛΟΥΚΙ Δ. Δ. Λουτρών»
ζ) «Τσιμεντόστρωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος δρόμου Αγ.Νικολάου Δ. Δ. Παμφίλων»
η) «Διαμόρφωση νέων χώρων διδασκαλίας στα 15ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία Μυτιλήνης»
θ) «Κατεδάφιση δύο επικίνδυνων οικιών Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Mαρίνας»
ι) «Έκτακτη αποκατάσταση βατότητας ασφαλτοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης από φθορές της Τελευταίας θεομηνίας»
ια) «Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου Άνω Χάλικα Γαϊδαρανήφορα»

15. Λύση και εκκαθάριση της ΑΔΕΜ Α.Ε. και μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο.

16. Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Μυτιλήνης – ορισμός νέου.

17. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τα ΕΛΤΑ για την είσπραξη προστίμων

18. Τροποποίηση πιστώσεων του προγράμματος της Τ.Α. «ΘΗΣΕΑΣ»

19. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – νομιμοποιήσεις δαπανών – έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – τροποποίηση προϋπολογισμού, επιχορηγήσεις, έγκριση λογαριασμών που αφορούν αρχαιολογικές εργασίες έργων – καθυστερούμενες οφειλές- Διαγραφή βεβαιωμένων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.- Επιστροφή ποσού για ΤΑΠ

20. Λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.

21. Εξέταση αίτησης της κ. Κρικλάνη Αγγέλας για κατά παρέκκλιση άδειας λειτουργίας ζαχαροπλαστείου.

22. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης σύμφωνα με τη «Μελέτη αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Μυτιλήνης»

23. Έγκριση χορήγησης αδειών στάσιμου εμπορίου.

24. Παράταση εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου που βρίσκεται στην περιοχή Επάνω Σκάλας «Καρνάγιο» ή διενέργεια δημοπρασίας.

25. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης από καταστηματάρχες της πόλης μας.

26. Αίτημα της EUROBANK για τοποθέτηση μηχανήματος ΑΤΜ.

27. Πρόταση δημιουργίας Περιβαλλοντικής Γωνιάς

28. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 12,53/08 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 42/08 Π.& Β.Σ.Δ.Μ., 11,12/08 Λ. Μ. & Π.Κ.Λ.30,32/08 Κ.Α.Π.Η.,46/08 ΑΟΔΜ

29. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 26/08 Ταξιαρχών, 28,29,30,31,32,33/08 Λουτρών, 25/08 Παμφίλων, 20,21,22,23/08 Μόριας

30. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 20 Οκτωβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ