1

Αριθμός Προσκλήσεως 14/08 (10.10.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 14/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Οκτωβρίου 2008 στις 19.00 για συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια-τοποθέτηση αιθουσών γραφείων WC ελαφριάς προκατασκευής».

Μυτιλήνη 6 Οκτωβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ