1

Αριθμός Προσκλήσεως 08/08 (19.06.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 08/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΕΜΠΤΗ 19 Ιουνίου 2008 στις 19.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για νέο Δημαρχείο.

2. (α) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αδειοδότηση νέου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» στην οδό Κουντουριώτου 15.
(β) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αδειοδότηση νέου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» στη θέση «Μπαϊρι ή Πλάτη» του Δ.Δ. Μυτιλήνης
(γ) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του υφιστάμενου Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε. σε θέση επί της οδού Καλαμιάρη, στην Παναγιούδα.
(δ) Γνωμοδότηση για ΜΠΕ του έργου «Αδειοδότηση υφισταμένου σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας και INTERNET του ΟΤΕ Α.Ε.»

3. Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 17461/5.11.07 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Παν/μίου Αιγαίου –Επιτροπή Ερευνών για την υλοποίηση Ερευνητικού έργου με τίτλο «Διερεύνηση Τεχνητής Ανάπλασης Αμμωδών Παραλιών σε Υφιστάμενες Ακτές του Δήμου Μυτιλήνης-Διερεύνηση Διαβρωτικών Φαινομένων Λόγω υλοποίηση Παράκτιων Έργων»

4. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Ιωάννη Μαλλιαρού και Τσανακτσή Μαρία.

5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμων Λ.Θερμής και Μυτιλήνης.

6. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Συμπληρωματική αποτύπωση ρεμάτων Χαλίκων»

7. Έγκριση προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εγκατάσταση Συστήματος GIS (Συλλογή Δεδομένων, Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Περιβάλλον GIS)»

8. Σχετικά με την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου ενός (1) τόνου (ημιφορτηγό)

9. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
(α) «Συμπληρωματικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών»
(β) «Κατεδάφιση επικίνδυνης οικοδομής στην οδό Ζωοδόχου Πηγής Δήμου Μυτιλήνης»
(γ) «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων εκδηλώσεων»
(δ) «Προμήθεια αναβατορίου για κτίριο γραφείων Δήμου Μυτιλήνης»-επικύρωση μελέτης
(ε) «Διπλή σφραγιστική χωματοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης»
(στ) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχής ΜΑΡΜΑΡΟ Δ.Δ. Ταξιαρχών»

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπερκατασκευής οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Δ. & Σαββάτου και αργιών»

12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων:
(α) «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στο Βόρειο Τμήμα της Μυτιλήνης»
(β) «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στα Νότια Προάστια της Μυτιλήνης»
(γ) «Ηλεκτρονικός οδηγός της πόλης Μυτιλήνης»
(δ) «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών»
(ε) «Εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας»
(στ) «Προμήθεια πινακίδων σημάνσεως, μνημείων, αξιοθεάτων και μονοπατιών του Δήμου Μυτιλήνης»

13. Έγκριση οριστικής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος αγροτικού δρόμου περιοχής Πήγαδος Δ. Δ. Παμφίλων»

14. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου:
(α) «Κατασκευή διαχωριστικού τοιχίου στο κτίριο του 4ου Γυμνασίου-10ου Δημοτικού – 8ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων»
(β) «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου»

15. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΜ για το έργο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στο Δ.Δ. Μόριας Δήμου Μυτιλήνης»

16. Πρόσθετη αποζημίωση για εργασίες που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές λόγω της δαπάνης μεταφοράς

17. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για μείωση της τιμής ανά τ.μ. του δημοτικού τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

18. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για κατά παρέκκλιση άδεια καταστημάτων.

19. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – νομιμοποιήσεις δαπανών – έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – έγκριση φακέλων – τροποποίηση προϋπολογισμού – επιχορήγηση Νομικών Προσώπων επιστροφή αχρεωστήτως – διαγραφή βεβαιωμένου τέλους – επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – Σωματείων

20. Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2007.

21. Εισήγηση για συνδιοργάνωση Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

22. Ενημέρωση για το Λεσβιακό Καλοκαίρι.

23. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης κόστους (υλικών και συντελεστών απόδοσης) νέων εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Ελ.Βενιζέλου, πάρκου Αδαίου και συμπληρωματικός φωτισμός οδών και πάρκων Δήμου Μυτιλήνης».

24. Αντικατάσταση υπαλλήλου σε Επιτροπές λόγω συνταξιοδότησης.

25. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού.

26. Ονοματοθεσία οδού.

27. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 16/08 Δ.Ο.Κ.Π., 14,15,16/08 K.A.Π.H.

28. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 14,15,16,17,18/08 Ταξιαρχών, 2,3/08 Αλυφαντών, 15,16/08 Λουτρών,10,11,12/08 Παναγιούδας, 19,20,21,22/08 Παμφίλων.

29. Έγκριση μετακινήσεων.

30. Ορισμός εκπροσώπων στη Επιτροπή «περί ταχυπλόων σκαφών και λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής».

Μυτιλήνη 13 Ιουνίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ