1

Αριθμός Προσκλήσεως 07/08 (11.06.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 07/08

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα για την παρουσίαση και συζήτηση του Προγράμματος «Ψηφιακός Δήμος» που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ, ως ακολούθως:

Α. Θεματική Συνεδρίαση
1. «Από τη Μηχανοργάνωση στην Αναδιοργάνωση των δήμων».
2. «Διαχείριση γης και περιουσίας με GIS».

Β. Θεματική Συνεδρίαση
1. «Δίκτυα Intranet-extranet»
2. «Ευρυζωνικά Δίκτυα»

Γ. Θεματική Συνεδρίαση
1. «Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου»
2. «Παρουσίαση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»

Μυτιλήνη 6 Ιουνίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ