1

Αριθμός Προσκλήσεως 04/08 (09.04.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 04/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Απριλίου 2008 στις 19.00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για τα οικονομικά των Δήμων σύμφωνο με την απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

2. Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση του υφιστάμενου προβλήτα των εγκαταστάσεων της ΒΡ στα Πάμφιλα Μυτιλήνης».

3. Κύρωση Ψηφίσματος για την διεκδίκηση κατασκευής κολυμβητηρίου.

4. Ένταξη του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Μαυροβούνι, Καρά Τεπέ, Δήμου Μυτιλήνης».

5. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στον Αφάλωνα.

6. Γνωμοδότηση για ΜΠΕ του έργου «Αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού ξηράς κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε.», σε θέση επί κτιρίου ΟΤΕ που ευρίσκεται επί των οδών Χαρ.Τρικούπη & Βουρνάζων του Δ/Δ/ Μυτιλήνης, Δήμου Μυτιλήνης.

7. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
(α) «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»
(β) «Προμήθεια καυσίμων των μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (2008-2009)»
(γ) «Συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών του προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης»
(δ) «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»
(ε) «Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»
(στ) «Προμήθεια μικρού ελαστιχοφόρου φορτωτή με υδροστατική κίνηση»
(ζ) «Αποκομιδή κλαδιών Δ.Δ. (Αλυφαντών, Λουτρών, Μόριας, Παμφίλων»
(η) «Φόρτωση και μεταφορά σκουπιδιών γύρω από τη χωματερή»
(θ) «Εργασία σύνταξης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μυτιλήνης στο Εθνικό Κτηματολόγιο»
(ι) «Εργασίες μόνωσης 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
(ια) «Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Παναγιούδας»
(ιβ) «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης στο Δ.Δ. Παναγιούδας»
(ιγ) «Εσωτερική επισκευή Δημοτικού ακινήτου (πρώην Αστυνομικό Τμήμα) Δημ. Διαμερίσματος Παμφίλων»
(ιδ)«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του εορταστικού στολισμού Πάσχα 2008»
(ιε) «Προμήθεια αναβατορίου για κτίριο γραφείων Δήμου Μυτιλήνης»

8. Αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης ελέγχου φέρουσας ικανότητας του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

9. Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση παλιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλεως Μυτιλήνης»

10. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
(α) «Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Μυτιλήνης»
(β) «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην περιοχή ΚΟΥΜΛΟΥΚΙ του Δ. Δ. Λουτρών»
(γ) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη θέση ΚΑΛΑΜΑΡΙ Δήμου Μυτιλήνης»

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου:
(α) «Επισκευές στην είσοδο και εντός του γηπέδου στο Δ.Δ. Μόριας»
(β) «Συντήρηση αστικών δρόμων (πλην αγροτικών και πεζοδρομίων) Δήμου Μυτιλήνης»

12. Αλλαγή της επωνυμίας της αναδόχου εταιρίας του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης»

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών:
(α) «Προμήθεια πινακίδων σημάνσεως μνημείων, αξιοθέατων και μονοπατιών Δήμου Μυτιλήνης»
(β) «Μητροπολιτικό δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»
(γ) «Επιχειρησιακό πρόγραμμα –επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης και υποστήριξη εφαρμογής»

14. Θέματα που αφορούν το πρόγραμμα περιορισμού των αδέσποτων ζώων.

15. Εξέταση αίτησης Ένωσης Αυτοκινητιστών Ράδιο ΤΑΞΙ Μυτιλήνης.

16. Αίτημα του Συνδυασμού «Επόμενη Μέρα» σχετικά με την παρουσίαση της πρότασης / μελέτης προς έγκριση «Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και αναδιοργάνωση υπηρεσιών καθαριότητας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παμφίλων»

17. Αίτημα του Συνδυασμού «Επόμενη Μέρα» σχετικά με την μαγνητοφώνηση συνεδριάσεων των Τοπικών Συμβουλίων.

18. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων – έγκριση επιστροφής ποσού – έγκριση επιχορηγήσεων, ένταλμα προπληρωμής σε δημοτικό υπάλληλο, έγκριση φακέλων – τροποποίηση προϋπολογισμού

19. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων από τα έσοδα για την ανανέωση των αδειών διαμονής αλλοδαπών

20. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

21. Διαγραφή βεβαιωμένης παράβασης Κ.Ο.Κ.

22. Παράταση μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου και έγκριση μίσθωσης δύο ακινήτων.

23. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη μισθωτή που θα εκμεταλλεύεται το ελαιόκτημα κληροδοτήματος ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ.

24. Παραχώρηση δημοτικής έκτασης.

25. Συμβούλια Πρόληψης και εγκληματικότητας.

26. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 13/08 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 1,2,3,4,5,6/08 Δ.Φ.Μ., 7/08 Κ.Α.Π.Η., 7/08 Δ.Κ.Ν. ,1,2/08 ΑΙΟΛΙΚΗ, σχετικά με το απολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ των Π.& Β.Σ.Δ.Μ.

27. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 8,9/08 Μόριας, 6,7/08 Αγ. Μαρίνας, 7,8,9,10,11, 12/08 Παμφίλων, 7,8,9,10/08 Ταξιαρχών, 6/08 Παναγιούδας, 1/08 Αλυφαντών, 3,4,5,7,9,10,11,12,13/08 Λουτρών

28. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Μυτιλήνης. και της Αντιδημάρχου.

29. Ορισμός υπολόγου και ορισμός Τράπεζας για το έργο «Αναστήλωση Ι. Ν. Αγ. Μαρίνας»

Μυτιλήνη 3 Απριλίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ