1

Αριθμός Προσκλήσεως 14/07 (09.07.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 14

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 στις 20.00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην Παναγιούδα-Ευσταθίου Πόμμερ.

2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων εταιρειών για το έργο «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης Λυμάτων Δ. Δ. Λουτρών».

3. Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών –έγκριση νέου Γ.Π.Σ.

4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης –διάθεσης πίστωσης του έργου «Συντήρηση κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του Δ.Μ.».

5. Λήψη απόφασης για την καταβολή από το Δήμο του αναλογούντος ποσού για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΕΨΥΠΑΛ.

6. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασιών των έργων-προμηθειών:
(α) «Ηλεκτροφωτισμός οδού Ελ. Βενιζέλου, Πάρκου οδού Αδαίου και συμπληρωματικοί φωτισμοί οδών και πάρκων».
(β) «Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Λουτρών».
(γ) «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης».
(δ) «Κατασκευή γηπέδου στο 15ο Δημοτικό Σχολείο » – Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
(ε) «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης».
(στ) «Βελτίωση βατότητας με ασφαλτικό και σκυρόδεμα οδών Μυτιλήνης».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Καλλιθέα».
(β) « Αποπεράτωση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης του Νέου καταυλισμού Τσιγγάνων του Δήμου Μυτιλήνης».

8. Αίτημα περιοίκων κοινόχρηστου οικοπέδου επί της οδού Ηλία Βενέζη για αναθεώρηση της 347/2004 Α.Δ.Σ. Μυτιλήνης.

9. Επισκευή συντήρηση επίπλων – κουφωμάτων της αίθουσας εκδηλώσεων του Δ. Δ. Μόριας.

10. Κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Ν. Α. Λέσβου

11. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Σύνδεσμο ύδρευσης και αποκομιδής απορριμμάτων Δήμων Λ.Θερμής και Μυτιλήνης.

12. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Παν. Αιγαίου για την ένταξη του έργου «Σήμανση Αξιοθέατων, Μνημείων, Μονοπατιών Δήμου Μυτιλήνης».

13. Έγκριση ανάθεσης μελετών από τη ΔΕΠΤΑΜ για το Λεσβιακό Καλοκαίρι του 2007 – Νομιμοποίηση της με αρ. 17/19.6. 07 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΜ.

14. Αποδοχή επιχορηγήσεων – τροποποίηση προϋπολογισμού- έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών – Έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών – Διάθεση για Φ/Σ. – Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού – Κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών – Δ.Ε.Η.

15. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων-εργασιών-προμηθειών:
(α) «Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο χώρο στάθμευσης Δ.Δ. Αφάλωνα».
(β) «Κατασκευή πέργκολας στις πλαϊνές εισόδους Δ.Σ. Παμφίλων».
(γ) «Κατασκευή κρηπιδώματος στο Λιμενίσκο Λουτρών».
(δ) «Διαμόρφωση και πλακόστρωση παρόδου οδού Πιττακού στη Μυτιλήνη».
(ε) «Ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης».
(στ) «Προμήθεια επίπλων και σκευών αίθουσας εκδηλώσεων και του γραφείου Δ.Δ. Μόριας».

16. Έγκριση απ΄ ευθείας αναθέσεων στην ΑΔΕΜ Α.Ε. για ΚΔΑΠ – ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ.

17. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Ι. Κ. Μυτιλήνης (Γ΄Φάση) – Επέκταση φυσικού αντικειμένου στις όψεις κτιρίων Συνοδείας Ερμού και Προκυμαίας».

18. Τροποποίηση τίτλου της προμήθειας εξοπλισμού για το Ιατροκοινωνικό Κέντρο της Μυτιλήνης.

19. Έγκριση παράτασης του έργου « Διαμόρφωση και ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης».

20. Εξέταση ενστάσεων του τακτικού διαγωνισμού για τη δράση « Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας ISO 9001: 2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Σχεδίου για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων».

21. Υπερωριακή απασχόληση εποχιακού προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας.

22. Πρόσληψη 10 εργατών με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση αναγκών στη δασοπροστασία – πυροπροστασία Δήμου Μυτιλήνης.

23. Επικύρωση αποφάσεων Δημοτικών Διαμερισμάτων – 11,13/07 Μόριας, 14,15,16,17/07 Παμφίλων, 17/07Αγ. Μαρίνας, 40,41,42,43/07 Λουτρών, 17/07 Παναγιούδας.

24. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων – 11/07 ΚΑΠΗ, 3,4,5/07 Δ.Κ.Ν.

25. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υποέργων Ε.Κ.Τ.

26. Παραίτηση Δ. Σ. κ. Κ. Κατσαρού από Δ.Σ. ΑΟΔΜ και αντικατάστασή του από τον Δ.Σ. κ. Ε. Δαγκλή.

27. Τοποθέτηση φορητού γεωμένου οικίσκου στο χώρο του Λιμενίσκου Βαρειάς για εξυπηρέτηση των αλιέων του Συλλόγου ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ.

28. Αίτημα Ναυταθλητικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αλιέων Βαρειάς «Αγ. Νικόλαος».

Μυτιλήνη 5 Ιουλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ