1

Αριθμός Προσκλήσεως 12/07 (30.05.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 12

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 30 Μαΐου 2007 στις 20.00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση της μελέτης για τις αστικές συγκοινωνίες του Δήμου Μυτιλήνης.

2. Παρουσίαση πρότασης χωροθέτησης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων των Νοτίων περιοχών του Δήμου Μυτιλήνης.

3. Έγκριση όρων συμφωνητικού για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος ακινήτου στη Σκάλα Λουτρών για την εγκατάσταση του εκεί αντλιοστασίου.

4. Έγκριση 5ου Ειδικού απολογισμού και μείωση εγγυήσεων του έργου «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου» .

5. Δημιουργία κόμβου στον δρόμο Μυτιλήνης Καλλονής – παράκαμψη προς Αλυφαντά – αίτημα Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Φλώρου.

6. Ορισμός εκπροσώπων στη ΔΑΔΑΠΑΛ Α.Ε.

7. Αποδοχή παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μ. Λόζου – Βερβέρη από το Δ.Σ. των Παιδικών Σταθμών – ορισμός νέου μέλους.

8. Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εκτελούμενο έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση αστικών δρόμων (πλην Αγροτικών) και πεζοδρομίων Δήμου Μυτιλήνης» .

9. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων-εργασιών-προμηθειών κ.λ.π.:
(α) «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη δημοτικό Σχολείο Αγ.Μαρίνας».
(β) «Κατασκευή κλειστού αγωγού ομβρίων στην οδό Μόριας-Παναγιούδας (ξυλουργείο Αχιλ.Παπαγεωργίου)».
(γ) «Μεταφορά περιπτέρου της κ. Ειρήνης Πατίλα»
(δ) «Εργασία καταχώρησης και επεξεργασίας στοιχείων για την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών στον τομέα της καθαριότητας».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Κατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών περιοχής (εκκλησίας Συνοικισμού) Δ.Δ. Παναγιούδας».
(β) «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δ.Δ. Αφάλωνα».

11. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών:
(α) επαναδημοπράτησης του έργου «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης».
(β) «Προμήθεια επισώτρων και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης».
(γ) «Αποκομιδή απορριμμάτων Σαββάτου και αργιών».

12. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αστικών δρόμων (πλην αγροτικών) & πεζοδρομίων Δήμου Μυτιλήνης».

13. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών – Έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών – Διάθεση για Φ/Σ – Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού – Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής .

14. Εξέταση αίτησης της κ. Μαρίας Μαϊδανού

15. Εξέταση αίτησης του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

16. Εξέταση αίτησης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

17. Φιλοξενία Δημάρχου ΠΟΡΤΛΑΝΤ και της συνοδείας του.

18. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

19. Έγκριση απασχόλησης αργίες και απογευματινές ώρες υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

20. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων – 1,2,3,4,5/2007 Λ.Ο.Λ.Τ.,16/07 ΔΟΚΠ.

21. Επικύρωση αποφάσεων Δημοτικών Διαμερισμάτων – 28,29,30/0 7 Λουτρών.

22. Ορισμό εκπροσώπου στη Γ.Σ. της ΜΕΛΕΤΕΔΚ.

23. Ορισμό υπευθύνου στην επιτροπή καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων.

24. Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο κληροδότημα ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ.

25. Παραίτηση αναδόχου της εργασίας «Καθαρισμός οδών, κοινοχρήστων χώρων πλατειών κ.λ.π. του δημοτικού διαμερίσματος Παμφίλων».

26. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Μυτιλήνης για υποθέσεις του Δήμου.

Μυτιλήνη 25 Μαΐου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ