1

Αριθμός Προσκλήσεως 10/07 (30.04.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Δευτέρα 30 Απριλίου 2007 στις 20:00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αίτησης Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη «Νότια Παράκαμψη».

2. Εξέταση αιτήσεων:
(α) Πέρσης Κουτζαβεκιάρη-κατά παρέκκλιση.
(β) Γ.Π.Ε.Σ. ΕΡΜΗΣ Παμφίλων.
(γ) Ναυταθλητικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Βαρειάς «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
(δ) Ναυταθλητικού-Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Βαρειάς «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

3. Πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών προς Ασφαλιστική Εταιρεία «Γ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ» για πυροσβεστικά αυτοκίνητα.

4. Μεταφορά θέσεων μικροπωλητών.

5. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

6. Τροποποίηση πιστώσεων ΘΗΣΕΑΣ κατανομής 45%

7. Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού.

8. Διάθεση χώρου για τεχνικά παιχνίδια μέσα στο πάρκο Αγ. Ειρήνης

9. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Ανύψωση αντικειμένων με ειδικό καλαθοφόρο όχημα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης».

10. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου (συνεδρίαση 25.4.2007).

11. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων- 23/2007 Α.Ο.Δ.Μ., αποφάσεις Δ.Ε.Π.Τ.Α.Μ.

12. Επικύρωση αποφάσεων Δημοτικών Διαμερισμάτων- 5,6/2007 Ταξιαρχών.

13. Έγκριση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων για τις ανάγκες της 10ης έκθεσης που διοργανώνεται στο Λιμάνι Μυτιλήνης από 13-20 Μαΐου 2007.

Μυτιλήνη, 26 Απριλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ