1

Αριθμός Προσκλήσεως 5/07 (14.03.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 5

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
– Για ρυμοτομικά θέματα:
(α) Αίτηση Ειρήνης Κατσακούλη,
(β) Αλέξανδρου Αθηνέλλη,
(γ) Σοφίας Βασιλοπούλου,
(δ) Παναγιώτη Βερβέρη,
(ε) Άννας Παπαεμμανουήλ.
– Για κατά παρέκκλιση χορήγηση αδειών:
(α) Ευστρατίου Κηπουρού,
(β) Υπεραστικό ΚΤΕΛ.

2. Ακύρωση της με αριθμό 50/2007 Α.Δ,Σ. εκλογή εκπροσώπων στο Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Λουτρόπολης Θερμής για την τετραετία 2007-2010.

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού του Δήμου Μυτιλήνης.

4. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης στη ΤΕΔΚ.

5. Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Παν.Μαγγούση από το Δ.Σ. της Δημαρχιακής Επιτροπής- εκλογή νέου μέλους.

6. Λήψη απόφασης για αποτροπή της κατάργησης του Γυμνασίου Μόριας.

7. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

8. Έγκριση φακέλων δικαιολογητικών των έργων:
(α) «Διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας για το έργο «Κατασκευή έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης των Δ.Δ. Παμφίλων-Παναγιούδας».
(β) «Διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας για το έργο «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης».
(γ) «Διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις οδούς Κομνηνάκη κλπ του Δήμου Μυτιλήνης».

9. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
(α) «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων & τοιχίων αντιστήριξης από φθορές βλάβες που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
(β) «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δ.Δ. Αφάλωνα».

10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Αναστήλωση Ι.Ν. Αγ.Μαρίνας Δήμου Μυτιλήνης Α΄Φάση Οικοδομικών Εργασιών Αναστήλωσης-Αποστράγγισης».
(β) «Ανόρυξη γεώτρησης στο γήπεδο ΤΕΛ του Δήμου Μυτιλήνης».

11. Έγκριση μείωσης εγγυήσεων του έργου: «Δημιουργία πάρκου παραλίας Παμφίλων»

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης για την εργασία:
(α) «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Αγ.Μαρίνας».
(β) «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Αλυφαντών».
(γ) «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Ταξιαρχών».

13. Έναρξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

14. Διακοπή μίσθωσης ακινήτου.

15. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού 2005 και προϋπολογισμού 2006 ΑΙΟΛΙΚΗΣ.

16. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων –5,6/2006 Παναγιούδας.

17. Ορισμός υπολόγου για το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης Γ’ Φάση επέκταση φυσικού αντικειμένου στις όψεις κτιρίων συνοδείας Ερμού και Προκυμαίας.

Μυτιλήνη 9 Μαρτίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ