1

Αριθμός Προσκλήσεως 4/07 (21.02.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 4

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2007 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό Τετράγωνο 7ου και 15ου Δ.Σ.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
(α) Αίτηση Ε.Μ. Παπασταύρου.
(β) Ευστρατίου Γεωργαλά –κατά παρέκκλιση έκδοση άδειας καταστήματος.

3. Ανάθεση από το Δήμο στη ΔΕΥΑΜ της άσκησης αρμοδιότητας της ύδρευσης αποχέτευσης των Τοπικών Διαμερισμάτων (τέως Κοινότητες).

4. Έγκριση μελετών και έγκριση εκτέλεσης των έργων-προμηθειών:
(α) «Προμήθεια ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών».
(β) «Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών».
(γ) «Συμπληρωματικές εργασίες Ηλεκτροφωτισμού σε πλακόστρωτο Μονοπάτι στην περιοχή Τσαμάκια του Δήμου Μυτιλήνης».
(δ) «Ανακατασκευή ξηρολιθοδομής αύλειου χώρου εκκλησίας Ταξιαρχών».
(ε) «Τσιμεντόστρωση τμ. Δρόμου στην περιοχή «ΛΙΓΔΟΣ» Δ.Δ.Μόριας».
(στ) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιφερειακής οδού Παναγιούδας».
(ζ) «Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης περιοχή ΠΛΑΤΗ Δ.Δ.Αφάλωνα».
(η) «Διαγραμμίσεις σε χώρους Πάρκινγκ στο Δ.Δ.Ταξιαρχών».
(θ) «Κατασκευή τοίχων από λιθοδομή περιοχής «Μπουλάδια Δ.Δ.Ταξιαρχών».
(ι) «Επισκευή ακινήτου Δ.Δ. Ταξιαρχών».
(ια) «Εσωτερική αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών Δημαρχείου Μυτιλήνης».

5. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
(α) «Δημιουργία πάρκου Παραλίας Παμφίλων».
(β) «Αθλητικές εγκαταστάσεις ΤΕΛ».
(γ) «Διαμόρφωση δρόμου προσπέλασης προς Χωματερή».

6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις οδού Δ.Δ.Παναγιούδας».
(β) «Διαμόρφωση Δημοτικής αποθήκης Αρχείου».
(γ) «Υδρευτική γεώτρηση στη περιοχή του Δ.Δ. Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης».
(δ) «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Χάλικα».
(ε) «Αποκατάσταση ζημιών από καιρικά φαινόμενα σε οδούς οικισμών Δήμου Μυτιλήνης».
(στ) «Κατασκευή υποδομών & τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγ.Μαρίνας».
(ζ) «Κέντρο περίθαλψης αδέσποτων ζώων».
(η) «Εργασίες πλακόστρωσης στο λιμανάκι Παμφίλων».

7. Έγκριση μείωσης εγγυήσεων των έργων:
(α) «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δ.Δ. Αφάλωνα».
(β) «Διαμορφώσεις κόμβων και διαγραμμίσεις κεντρικών οδών πόλεως Μυτιλήνης».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των έργων:
(α) «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μυτιλήνης»
(β) «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου περιοχής ΠΗΓΑΔΟΣ Δ.Δ. Παμφίλων»

9. Έγκριση προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης. Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής».

10. Έγκριση προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Σχεδίου για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων».

11. Ορισμός επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.

12. Ανανέωση σύμβασης.

13. Έγκριση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Μυτιλήνη 16 Φεβρουαρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ