1

Αριθμός Προσκλήσεως 1/07 (07.01.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 1

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2007 για την πρώτη συνεδρίαση
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘEMATA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
  5. Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.