Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 07/2024 Δήμου Μυτιλήνης (01.04.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 06/2024 Δήμου Μυτιλήνης (11.03.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 04/2024 Δήμου Μυτιλήνης (19.02.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 03/2024 Δήμου Μυτιλήνης (29.01.2024)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 02/2024 Δήμου Μυτιλήνης (15.01.2024)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 01/2024 Δήμου Μυτιλήνης (02.01.2024)

Προσκαλείσθε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 26/2023 Δήμου Μυτιλήνης (22.12.2023)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…