Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, σήμερα Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013, συνυπέγραψε με τον εκπρόσωπο του αναδόχου κ. Γρηγόρη Χάλακα, τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Πραστιό Πλωμαρίου», ύψους 50.541,42 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αφορά στην ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, με το οποίο θα αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου και η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, επιλύοντας έτσι ένα πρόβλημα που είχε καταστήσει δυσχερή την κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λέσβου