Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, συνεχίζοντας την πρόληψη και προαγωγή της υγείας απόρων και ανασφάλιστων γυναικών, μέσα από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Μήθυμνας, σε συνεργασία με το κέντρο Υγείας Καλλονής ανακοινώνει τη δράση λήψης “Test Pap” για τις γυναίκες των περιοχών: Μήθυμνας και Βαφειού , στο ιατρείο της Μήθυμνας  την Τρίτη 31 Μαρτίου  από  τις 9:00 έως τις 13:00. Πληροφορίες στην κοινωνική λειτουργό Χατζησεβαστού Αναστασία, στα τηλέφωνα: 2253072306 & 6984855440