ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

Καλούμε όλους τους άρρενες που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του πρώην Δήμου Μυτιλήνης (συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές κοινότητες Αγίας Μαρίνας, Αλυφαντών, Αφάλωνα, Λουτρών, Μόριας, Παναγιούδας Παμφίλων και Ταξιαρχών) και έχουν γεννηθεί το έτος 1998 να προσέλθουν στο γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων (διεύθυνση Καραντώνη, 2 Μυτιλήνη) να δηλώσουν το επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και την διεύθυνση κατοικίας τους, για να καταχωρηθούν στους στρατολογικούς πίνακες κλάσης  2019, το αργότερο έως 14 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.        .


Αν οι ίδιοι απουσιάζουν ή είναι αδύνατον να προσέλθουν, μπορούν να έρθουν οι γονείς τους ή άλλοι συγγενείς.