Η ροή βίντεο της Web κάμερας, μεταδίδεται ζωντανά και δεν αποθηκεύεται τίποτα πουθενά.

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η κάμερα να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων.

Για οποιαδήποτε παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο tpe@mytilene.gr .

Εκ του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, της Δ/νσης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης