Δήμος Μυτιλήνης
2020 2019

 

Δήμος Λέσβου
2019 2018
2017 2016
2015
Απρίλιος
Μάρτιος
Φεβρουάριος
Ιανουάριος

 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
2020 2019
2018 2017
 2016 2015