2014

Βουνάτσος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Αγιάσου - Ευεργέτουλα

Κουμαράς Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Ερεσού - Αντίσης & Πέτρας

Κουνιαρέλλης Ηλίας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Αντωνέλλη Αναστασία, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης¨

Κατράνης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βουνάτσος Δημήτριος, Δήμαρχος Λέσβου

Καραγεωργίου Ευστράτιος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Kατσαβέλλης Παναγιώτης, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Τσουπής Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Ιωσηφέλλη Αθηνά, Αντιδήμαρχος Εθελοντικών Οργανώσεων - Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καρασάββας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος

Στεργίου Θεόδωρος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Κατσαρός Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

2012

Βουνάτσος Δημήτριος , Δήμαρχος

Βατός Ιωάννης , Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας - Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατράνης Νικόλαος , Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κουνιαρέλλης Ηλίας , Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Αντωνέλλη Αναστασία , Πρόεδρος Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης & Παιδείας

Ζαφειρίου Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Μανταμάδου - Λουτρόπολης Θερμής

Βελούτσος Δημήτριος , Δημοτικός Σύμβουλος

Κουμαράς Αντώνιος , Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Άντισσας

Κύτελης Ευστράτιος

Τσακίρης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος Γεωργίας , Κτηνοτροφίας , Αλιείας , Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , Τεχνολογίας & Πληροφορικής

Μαρινάτος Σωτήρης , Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

Βουνάτσος Γιώργος Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου - Αγιάσου

Πατερέλλης Παντελής Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Χατζηκομνηνός Αριστείδης Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Kαραγεωργίου Ευστράτιος  Μέλος Οικονομικής Επιτροπής