Αποφάσεις Ανάθεσης Συμβάσεων

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και συγκεκριμένα με το αρ. 61 παρ. 4 , ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι , τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

2013

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λέσβου στις θέσεις Ουτζά - Λεμονού Μυτιλήνης και Χαλκέλια Πλωμαρίου (pdf)