Παρακαλούνται όλοι επιδοματούχοι που λαμβάνουν επίδομα από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λέσβου και αυτή τη στιγμή ευρίσκονται σε αναμονή εξέτασης τους από το ΚΕΠΑ ,όπου και έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, να προσκομίσουν  στα γραφεία της Κοινωνικής Πρόνοιας το σχετικό έγγραφο του ΚΕΠΑ  στο  οποίο να φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλλου,ειδάλλως η υπηρεσία μας θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προχωρήσει οριστικά στην διακοπή του επιδόματος τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2251353914-15.