Ο Δήμαρχος Λέσβου, προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30.10.2017, από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, Ελ. Βενιζέλου 13-17 (τμήμα περιουσίας 1ος όροφος).

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, 1ος όροφος, τηλ.: 2251350515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :