Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται ότι:

Την Δευτέρα 21 Μαϊου 2012 ξεκινούν οι εγγραφές για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου και θα λήξουν 15 Ιουνίου 2012.    Για την Μυτιλήνη πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, στον 1ο όροφο, τηλ. 2251027501. Στην υπόλοιπη Λέσβο, στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς, είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
  • Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού, μαζί με πρόσφατο αποτέλεσμα τέστ Μαντού.
  • Φωτοτυπία της σελίδας εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
  • Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων.
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2012 (επικυρωμένο).
  • Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής καταστάσεως.

Αλλοδαποί γονείς πρέπει να προσκομίσουν και την άδεια παραμονής. Επίσης, όσοι γονείς ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ανάπηροι, πολύτεκνοι, διαζευγμένοι, άγαμες μητέρες κ.λ.π.) χρειάζεται να προσκομίσουν το ανάλογο πιστοποιητικό.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου