Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για …

Σας ενημερώνουμε ότι για έκτακτο λόγο αναβάλλεται η προγραμματισθείσα για τις 27/4/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6μ.μ. τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αναβληθείσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης στις 29/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6μ.μ., κατόπιν νέας …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 8:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την 9η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : Α/Α …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 02 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης