Ο Δήμος Λέσβου θέτει από σήμερα 21.09.2016, σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2017 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2015 – 2019 του Δήμου Λέσβου, όπως αυτό καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα …

Παρακαλούμε όπως παραστείτε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των κατασκηνώσεων Νεάπολης Μυτιλήνης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19:00 στο γραφείο του Προέδρου του Δ. Σ. στο Παλαιό Δημαρχείο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015, ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015, ώρα 19.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, ώρα 19.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα : α/α Τίτλος Θέματος Εισηγητής 1 Ανάκληση …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα …